1. Mẹo: Khi đăng bài tư vấn Khách hãy thêm vào trong bài viết @Bác sỹ trực tuyến để câu hỏi sẽ được thông báo ngay tới Bác sỹ trực tuyến nhé!
  2. Không nên spam trả lời, bài viết quảng cáo trùng nhau: chỉ với 1 click chuột của quản trị viên là mọi spam đều bị xoá

@bác sỹ trực tuyến

  1. bibenhmat
  2. @baovy
  3. thùy anh
  4. Huỳnh Thanh Nhi
  5. Vũ Tuấn Anh
  6. cong
  7. Vô Thường
  8. gacontaprap
  9. Jay