Chính phủ đồng ý tiếp tục dùng vắcxin Quinvaxem

0
187

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo gửi Bộ Y tế về việc tiếp tục cho sử dụng vắcxin Quinvaxem trong Dự án Tiêm chủng mở rộng.

Theo thông báo, xét đề nghị của Bộ Y tế ngày 28/6/2013 về báo cáo hoạt động tiêm chủng trong 10 năm và văn bản số 453/BC-BYT ngày 21 tháng 6 năm 2013 về báo cáo kết quả đánh giá tính an toàn của vắcxin Quinvaxem và xin phép sử dụng vắcxin này trong Dự án Tiêm chủng mở rộng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến đồng ý với đề nghị này của Bộ Y tế.

Để đảm bảo sức khỏe cho người dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Y tế tổ chức tuyên truyền về an toàn tiêm chủng để phát hiện sớm, cấp cứu kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất nguy hại đến sức khỏe và tính mạng trẻ em bị phản ứng sau tiêm chủng.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền đối với việc cấp kinh phí để tiếp tục sử dụng loại vắcxin đang sử dụng trong tiêm chủng mở rộng, kinh phí nghiên cứu sản xuất vắcxin trong nước trong chương trình sản phẩm quốc gia, kinh phí phát triển hệ thống y tế dự phòng. Nếu vượt thẩm quyền, Bộ có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sản xuất vắcxin đa giá 6 trong 1 của Việt Nam cung cấp cho tiêm chủng mở rộng./.

(TTXVN)