Đề nghị tăng mức phí bảo hiểm y tế

0
109

Ngày 25-8, ông Phạm Lương Sơn, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN, cho biết căn cứ các báo cáo thực hiện viện phí mới của các tỉnh thành, đơn vị này sẽ đề nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh mức đóng BHYT nhằm đảm bảo nguồn chi khám chữa bệnh.


Ông Sơn cho biết đã yêu cầu BHXH các tỉnh thành, Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khẩn trương hoàn thành quyết toán chi khám chữa bệnh quý 2-2012 và thẩm định, quyết toán ngay trong kỳ đối với các đơn vị chi vượt quỹ.

Đồng thời thống kê số lượng dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT trong sáu tháng đầu năm để đánh giá tác động của viện phí mới và khả năng cân đối quỹ khám chữa bệnh của các tỉnh thành năm 2012-2013.

BHXH VN cũng yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình chi khám chữa bệnh BHYT và số chi vượt trần tuyến hai trong sáu tháng đầu năm và dự báo chi khám chữa bệnh thời gian tới.

(Tuổi trẻ online)