Kiểm tra màng bọc thực phẩm trên toàn quốc

0
138

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia; Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh đề nghị lấy mẫu sản phẩm màng bọc thực phẩm PVC có nguồn gốc hoặc nghi ngờ nhập khẩu từ Trung Quốc và mẫu sản phẩm màng bọc thực phẩm PVC của Việt Nam để kiểm nghiệm.

Các chỉ tiêu xét nghiệm gồm: chất diethylhydroxylamine, caprolactam, diphenyl carbonat, bis-phenol A, styren, toluen, ethylbenzen, cadimi, arsen và chì (Pb).

4
Trung Quốc vừa phát hiện màng bọc thực phẩm PVC chứa chất cấm gây ảnh hưởng sức khỏe

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Vệ sinh y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh lấy từ 5-7 mẫu sản phẩm màng bọc thực phẩm PVC có nguồn gốc hoặc nghi ngờ nhập khẩu từ Trung Quốc và mẫu sản phẩm màng bọc thực phẩm PVC của Việt Nam.

Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia tiến hành lấy mẫu trên địa bàn TP. Hà Nội; Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/8/2013.

Trước đó, theo thông tin cảnh báo của báo điện tử Tân Hoa Xã (Trung Quốc) và một số báo tại Việt Nam, cơ quan chức năng của Trung Quốc vừa phát hiện màng bọc bảo quản thực phẩm PVC có chứa chất dẻo cấm sử dụng là diethylhydroxylamine (DEHA) gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng động, và các sản phẩm này cũng được bán tại thị trường Việt Nam.

Kết quả kiểm tra cho thấy có 15/16 loại có chứa chất dẻo cấm sử dụng là DEHA (diethylhydroxylamine). Trong đó, mức thấp nhất vượt ngưỡng cho phép 98 lần, cao nhất vượt ngưỡng 472 lần, bình quân vượt ngưỡng gấp 200%. Tuy nhiên, thông tin của Kênh truyền hình CCTV và các báo mạng của Trung Quốc chưa nêu cụ thể tên sản phẩm, doanh nghiệp sản xuất các màng bảo quản không đảm bảo trên.