Mua vắcxin cúm gia cầm và chống dịch khẩn cấp

0
106

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa giao cho Cục Thú y tổ chức mua, quản lý và sử dụng vắcxin cúm gia cầm dự phòng 2013.

Cục Thú y căn cứ vào tình hình thực tế của dịch cúm gia cầm quyết định cấp vắcxin từ nguồn dự phòng để các địa phương tiêm phòng chống dịch khẩn cấp các ổ dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

cum h5n1
Cục Thú y chịu trách nhiệm xác định số lượng, chủng loại vắcxin dự phòng; hướng dẫn công ty trúng thầu luân chuyển vắcxin để đảm bảo hạn sử dụng; hướng dẫn các địa phương tiêm phòng khi xảy ra ổ dịch cúm gia cầm; quản lý và sử dụng đúng mục đích số lượng vắcxin dự phòng; tổng hợp và báo cáo tình hình sử dụng vắcxin, đồng thời báo cáo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính mua bổ sung vắcxin phục vụ chống dịch khẩn cấp tùy theo tình hình dịch bệnh; quyết toán số lượng vắcxin đã sử dụng và thu hồi hoàn trả ngân sách nhà nước số kinh phí mua vắcxin không có nhu cầu sử dụng sau ngày 31/12/2013.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết dịch cúm gia cầm đã xuất hiện chủng mới (H7N9) và gây chết người tại Trung Quốc.

Hiện trên thế giới chưa có vắcxin cúm gia cầm chủng H7N9 để tiêm phòng cho đàn gia cầm./.

(TTXVN)