Năm 2020 sẽ không còn quá tải bệnh viện

0
124

Theo Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 – 2020 vừa được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, đến năm 2020, mỗi bác sĩ chỉ còn phải khám 35 bệnh nhân/ngày làm việc và tại các bệnh viện sẽ không còn tình trạng nằm ghép, quá tải bệnh viện.

Thủ tướng yêu cầu giảm công suất sử dụng gường bệnh của các bệnh viện có công suất sử dụng giường bệnh quá cao (>120%) thuộc tuyến trung ương và các bệnh viện tuyến cuối của 2 thành phố Hà Nội và TPHCM xuống dưới 100%; cơ bản khắc phục tình trạng nằm ghép vào năm 2015; phấn đấu từ năm 2020 trở đi không còn tình trạng quá tải bệnh viện.

Bên cạnh đó, phải đầu tư cho y tế cơ sở, nâng công suất sử dụng giường bệnh của bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh hiện có công suất sử dụng bệnh thấp đạt 60% vào năm 2015 và 80% vào năm 2020.

Quá tải bệnh viện có thể chấm dứt vào năm 2020

Để thực hiện được mục tiêu này, Thủ tướng chỉ đạo trong giai đoạn 2013 – 2015 Bộ Y tế cần tập trung ưu tiên đầu tư các bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện tuyến cuối của Hà Nội và TPHCM. Giai đoạn 2016 – 2020: Tiếp tục đầu tư cho các bệnh viện thuộc phạm vi Đề án từ trung ương đến địa phương. Đến năm 2015 tăng tối thiểu 7.150 giường bệnh thuộc Đề án giảm tải bệnh viện. Tiếp tục cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa khoa khám bệnh của các bệnh viện hiện có công suất sử dụng giường bệnh quá cao ở tuyến trung ương và tuyến cuối của 2 thành phố Hà Nội &TPHCM. Ưu tiên tăng thêm số giường bệnh ở tuyến tỉnh cho 5 chuyên khoa: Ung bướu, ngoại – chấn thương, tim mạch, sản và nhi.

Đặc biệt, sẽ không còn tình trạng một bác sĩ phải khám cả trăm bệnh nhân/ngày như hiện nay, mà sẽ giảm xuống để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh. Theo đó, đến năm 2015 đảm bảo mỗi bác sĩ khám bệnh không quá 50 người bệnh/ngày làm việc và đến năm 2020, mỗi bác sĩ trung bình mỗi ngày chỉ khám 35 người bệnh/ngày làm việc.

Bên cạnh nâng tổng số giường bệnh, Thủ tướng cũng chỉ đạo cần thành lập mạng lưới bệnh viện vệ tinh của 5 chuyên khoa: Ung bướu, ngoại – chấn thương, tim mạch, sản và nhi. Thí điểm xây dựng mô hình phòng khám bác sĩ gia đình lồng ghép với các cơ sở y tế sẵn có để tăng cường năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục cho người dân và gia đình họ.

(Dantri.com.vn)

Tin bổ ích khác

Bộ Y tế xây dựng đề án giảm tải bệnh viện... Hầu hết các bệnh viện lớn đều chen chúc, từ Bệnh viện K, Bạch Mai, Việt - Đức, Nhi TW, đến Phụ sản TW, Chợ Rẫy, Từ Dũ… đều chung cảnh ngộ. Chuyện nằm ...
2013 – 2020: Bộ Y tế tập trung giảm tải ở kh... Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế trước mắt tập trung giải quyết giảm quá tải ở 5 chuyên khoa như: ung bướu, ngoại - chấn thương, tim mạch, sản và n...