Quy chuẩn quốc gia đối với các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em

0
59

Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế cho biết từ ngày 1-6-2013, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ dưới 36 tháng tuổi sẽ chính thức có hiệu lực.

Quy chuẩn này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh 4 loại sản phẩm dinh dưỡng công thức và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành và áp dụng các quy chuẩn mang tính quy phạm, phân định rõ các loại sản phẩm dinh dưỡng công thức, làm căn cứ cho việc thực hiện quản lý Nhà nước đối với những loại sản phẩm này.

Các quy chuẩn về thành phần dinh dưỡng của Việt Nam dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX)

Các quy chuẩn Việt Nam được biên soạn trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (CODEX), có thảo luận đóng góp ý kiến chuyên gia và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm, các nhà quản lý, các hiệp hội trong lĩnh vực nhằm hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đồng thời đáp ứng được với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Nội dung của các quy chuẩn quy định các chỉ tiêu chất lượng, an toàn đối với các sản phẩm dinh dưỡng công thức phù hợp nhu cầu dinh dưỡng theo từng lứa tuổi và yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm này. Có bốn loại sản phẩm dinh dưỡng công thức được đề cập trong bộ quy chuẩn này là sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi (loại này cũng có thể được sử dụng như nguồn thức ăn để thay thế sữa mẹ); sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi (sản phẩm này nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt cho trẻ bị bệnh, rối loạn hoặc cần chăm sóc y tế và có thể sử dụng như nguồn thức ăn thay thế sữa mẹ); sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi (các sản phẩm này chỉ được dùng với mục đích ăn bổ sung) và sản phẩm dinh dưỡng công thức chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi.

Quy định về dinh dưỡng cho sản phẩm công thức bổ sung cho trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi trở lên là một trong những quan tâm hàng đầu của Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế. Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi. Trong khi đó, trên thị trường hiện có hàng trăm sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ em. Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này sẽ là công cụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước; bảo đảm chất lượng, an toàn đối với các loại sản phẩm dinh dưỡng; giúp trẻ em Việt Nam được sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng công thức đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ sở pháp lý để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trên thực hiện công bố hợp quy trước khi sản phẩm lưu thông trên thị trường theo quy định của Luật An toàn thực phẩm.

(Tuổi trẻ Online)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here