VN quyết tâm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi

0
148
Cán bộ dinh dưỡng tư vấn về dinh dưỡng cho trẻ em. (Ảnh: TTXVN)

Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 với quyết tâm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi và thể nhẹ cân ở trẻ em.

Theo đó, Chương trình đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 26% vào năm 2015 và xuống còn 23% vào năm 2020; hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015.

Chương trình cũng đặt mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 15% vào năm 2015 và xuống dưới 10% vào năm 2020.

Bên cạnh mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, nhẹ cân, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn này cũng phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển lên 80% và 85% vào các năm 2015, 2020. Hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015.

Chương trình cũng yêu cầu cần đẩy mạnh các hoạt động như tổ chức các chiến dịch, sự kiện truyền thông, vận động xã hội tham gia thực hiện quyền trẻ em, như Tháng hành động vì trẻ em, Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường, Ngày vi chất dinh dưỡng trẻ em, Diễn đàn trẻ em quốc gia; các dự kiện văn hóa, thể thao. Hỗ trợ trẻ em tổ chức các sự kiện, hoạt động truyền thông cho trẻ em và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em.

Bên cạnh đó, các bộ ngành có liên quan cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách phúc lợi cho trẻ em theo hướng mở rộng đối tượng trẻ em được hưởng lợi trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội, vui chơi, giải trí, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông và thực hiện quyền tham gia của trẻ em./.

(TTXVN)